+34 626 708 237    info@escolaoficialsforestals.cat

Propers cursos

Llistat de cursos programats i en preparació.


03 abril 2018

Oficial Forestal Especialista

Curs complert de treballs forestals. Sis mesos de formació pràctica (950 h) en treballs forestals amb especialització en tala i en desembosc. Certificats ECC1 ECC2 ECC3 i Skider

En preparació

Tècnic especialista en aprofitaments forestals

Curs pràctic per a Graduats, Enginyers de Forests i Enginyers Tècnics Forestals, de planificació, control i execució de treballs forestals. 3 ECTS (75 hores) de l'aula oberta de la UdL

Més info
En preparació

Curs bàsic de tala d'arbres petits

Preparació per als certificats ECC1 ús i manteniment de la motoserra i ECC2 tala d'arbres petits

Més info
En preparació

Curs de formadors

Curs dirigit a formadors, professors d'aprofitaments i altres professionals vinculats a la metodologia ECC

Més info
En preparació

CURSOS A MIDA PER EMPRESES

Sol·licita un pressupost per realitzar un curs a mida per la teva empresa

Més info