+34 626 708 237    info@escolaoficialsforestals.cat

Oficial Forestal Especialista

Curs complert de treballs forestals. Sis mesos de formació pràctica (950 h) en treballs forestals amb especialització en tala i en desembosc. Certificats ECC1 ECC2 ECC3 i Skider

El curs d'Oficial Forestal Especialista pretén formar en la teoria i en la pràctica dels treballs forestals els alumnes segons la metodologia de treball de l'EFESC (European Forest and Environmental Skills Council).

Tots els alumnes es formaran en les disciplines de tala i desembosc  en les competències bàsiques de tala d’arbres petits, mitjans i grans i en arrossegament, conducció de tractor forestal articulat (skider) i maneig de grua forestal (autocarregador), com a Mòduls Comuns.

Quan els alumnes es qualifiquin com a Oficial Forestal  Qualificat  ( competències en ECC1 i ECC2 i manteniment i maneig bàsic de maquinària) hauran de triar una especialització, o bé oficial especialista Tallador ECC3 (motoserrista, en tala...), o bé Oficial Especialista  Arrossegador (NPTC Skider)  (en desembosc, maquinista, tractorista) .

La capacitat del curs és de quinze alumnes, de  tres  a sis es poden especialitzar en desembosc i la resta en tala, guardant les proporcions necessàries en una esquadra forestal  (dos talladors i un arrosegador). 

La durada del curs és de sis mesos, 950 hores, el 90% de les quals són pràctiques  i en funció de l’experiència i procedència dels alumnes cladrà una estada pràctica de fins a tres mesos en empreses externes a l’EOF qualificades per l’EFESC.

Les alumnes que superin les proves obtindran el Títol d’Oficial Forestal Especialista i les certificacions corresponents a la seva especialització .

Oficial Forestal Especialista Tallador ECC1 ECC2 ECC3

Oficial Forestal Especialista Arrossegador ECC1 ECC2 NPTC skider

Els alumnes que no superin l’especialització obtindran el Títol d’Oficial Forestal Qualificat ECC1 i ECC2, optant sempre que ho consideri a finalitzar l’especialització.