+34 626 708 237    info@escolaoficialsforestals.cat

Tècnic especialista en aprofitaments forestals

Curs pràctic per a Graduats, Enginyers de Forests i Enginyers Tècnics Forestals, de planificació, control i execució de treballs forestals. 3 ECTS (75 hores) de l'aula oberta de la UdL
Tècnic especialista en aprofitaments forestals