+34 626 708 237    info@escolaoficialsforestals.cat

Curs bàsic de tala d'arbres petits

Preparació per als certificats ECC1 ús i manteniment de la motoserra i ECC2 tala d'arbres petits
Curs bàsic de tala d'arbres petits

L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la feina.

Es tracta d’un curs 100% pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb cada alumne/a i el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrista.

El curs tracta sobre el manteniment i ús de la serra mecànica i el trossejat i la tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre.

PROGRAMA

1. Manteniment de la motoserra (Mesures de seguretat i EPI, Avaluació de riscos i procedimentsd’emergència, Seguretat de la màquina, Manteniment de la motoserra)

2. Preparació i trossejat de l’arbre (Mesures de seguretat i EPI, Manipulació de càrregues, Organització del treball, Combustibles i lubricants, Ergonomia, Engegada de la màquina, Tensió i compressió, Màquines atrapades, Ús del fre, Trossejament)

3. Preparació per a la tala (Mesures de seguretat i EPI, Avaluació de riscos, Organització del treball, Preparació del lloc, Preparació de l’arbre)

4. Tala d’arbres (Tala de l’arbre en la direcció fixada, Tall a dos nivells, Tala d’un arbre inclinat lleugerament en contra de la direcció d’abatiment, Tala d’un arbre que s’ha reassentat sobre la soca en contra de la direcció d’abatiment, Tala d’arbres enganxats per mitjà d’eines manuals)