+34 626 708 237    info@escolaoficialsforestals.cat

Curs de formadors

Curs dirigit a formadors, professors d'aprofitaments i altres professionals vinculats a la metodologia ECC
Curs de formadors

Curs de tres dies dirigit a les Escoles Agràries,  Instituts i centres de formació que realitzen formació reglada de treballadors forestals. Així mateix professors d'aprofitaments forestals, tèncics i responsables d'equips de treball que treballin en la metodologia de l'European Chainsaw Certificate.

El curs de tres dies estpa enfocat a la vessant més pràctica d'assimilació bàsica de tots els processos del treball forestal seguint les directrius, tènciques i normes de seguretat acceptades a nivell Europeu i reguades per l'EFESC, European Forestry and Environmental Skills Council.

Així mateix es donaran eines pedagògiques i recursos docents alhora de dur a terme la formació.

L'objectiu del curs és compartir critèris i consensuar continguts i  metodologia comuna i homogènia a les diferents fases formatives de l'escala de treball forestal.