+34 626 708 237    info@escolaoficialsforestals.cat

Titulacions i Certificats

L'Escola d'oficials Forestals és la primera escola formativa de treballs forestals que completa la formació teòrica amb la pràctica en els aprofitaments forestals, on els alumnes son els qui acabant fent l’aprofitament amb la tutela i col·laboració del professorat.[2]Equip Docent

L’equip formatiu està composat per professors certificats ECC i NPTC amb àmplia experiència formativa en l’àmbit català i internacional.


Propers cursos

Llistat de cursos programats i en preparació.


03 abril 2018

Oficial Forestal Especialista

Curs complert de treballs forestals. Sis mesos de formació pràctica (950 h) en treballs forestals amb especialització en tala i en desembosc. Certificats ECC1 ECC2 ECC3 i Skider

En preparació

Tècnic especialista en aprofitaments forestals

Curs pràctic per a Graduats, Enginyers de Forests i Enginyers Tècnics Forestals, de planificació, control i execució de treballs forestals. 3 ECTS (75 hores) de l'aula oberta de la UdL

Més info
En preparació

Curs bàsic de tala d'arbres petits

Preparació per als certificats ECC1 ús i manteniment de la motoserra i ECC2 tala d'arbres petits

Més info
En preparació

Curs de formadors

Curs dirigit a formadors, professors d'aprofitaments i altres professionals vinculats a la metodologia ECC

Més info

Fem cursos a mida per empreses

Curs dissenyat i adaptat 100% a les necessitats de la teva empresa. Explica'ns quines són les teves necessitats i et fem curs un a mida. També ens encarreguem de les gestions per a que l'empresa es pugui bonificar el curs

Vols més informació