Oficial Forestal Qualificat

Titulació bàsica de l’escola d’oficials, obtinguda per aquells alumnes que no superin els estàndards de l’especialització però obtinguin els certificats ECC1 i ECC2 i uns coneixements qualificats de la formació comuna entre les especialitzacions.

El títol d'Oficial Forestal Qualificat fa referència a un domini bàsic de l'ús de la motoserra i tala d'arbres petits  (ECC1 i ECC2) així com un domini bàsic de l'ús i maneig de maquinària forestal i desembosc. Un treballador qualificat té una titulació apta per a treballs forestals senzills, neteges silvícoles o tasques de manteniment i cura del bosc i camin, així com a oficial de suport en una brigada on hi ha oficials especialistes.