Oficial Forestal Especialista Arrossegador

Oficial forestal amb qualificació per a l'ús de la motoserra i tala d'arbres petits (ECC1 i ECC2) especialitzat en el manteniment ús i maneig de maquinària forestal (Skider i autocarregador) i desembosc

El títold Oficial Forestal Especialista Arrossegador acredita coneixements, solvència tènica i productivitat en maneig i ús de la motoserra i la tala d’arbres petits, mecànica, conducció i treball amb tractor forestal skider, tractor agrícola adaptat, i autocarregador, per al desmbosc i classificació de fusta, llenya i biomassa. Un  oficials tractorista, especialista en desembosc i ús de maquinària forestal ha d'estar qualificat en l'ús de la motoserra, per a la preparació i elaboració de la fusta en roll que desembosca i ha de tenir uns coneixements bàsics qualificast en tala d'arbres per garantir la seva autonomia dins l'equip de treball.