Tècnic Especialista en Treballs Forestals

Titúlació de cos tècnic especialitzat en treballs forestals

Aquest títol acredita que l'Enginyer de Forests  o l'Enginyer Tècnci Forestal coneix i domina tots els processos d'execusió de treballs forestals, té coneixements bàsics d'ús i manteniment de la motoserra i tala d'arbres, manteniment, maneig i conducció de maquines forestals i tècnicques de desembosc aplicades. Acredita a més un coneixment específic i empíric dels rendiments del treball i dels processos d'aprofitament, i una perícia i experiència bàsica en disseny d'explotacions, rossecs i asseyalaments aplicats.