ECC3

European Chainsaw Certificate 3 Tecniques avançades de tala d'arbres

El Certificat Europeu de Motosserrista, ECC (European Chiansaw Certificate), és un títol d’àmbit europeu regulat pel EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council) que agrupa representants de centres de formació, sucursals i delegacions de la indústria forestal, sindicats, fabricants d’eines, maquinària i equips per a la realització de treballs forestals, sistemes de certificació, etc. de tot Europa; amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels treballadors del bosc i similars dins de la Unió Europea, mitjançant l’acreditació i promoció del reconeixement de les qualificacions nacionals entre els països socis en l’àmbit europeu. El certificat es basa en uns estàndards modulars de formació i un examen que acredita les competències dels usuaris de serra mecànica a tot Europa, amb els objectius de reduir els accidents i les morts, reduir els costos econòmics i personals associats relacionats amb accidents, millorar i potenciar les habilitats i l’eficiència de l’operador de serra mecànica en el lloc de treball, millorar la mobilitat de l’operador de serra mecànica i l’ocupació a Europa, millorar i ampliar l’oferta de formació professional existent i les normes d’avaluació i fomentar la formació contínua i el desenvolupament professional continu.

El Certificat ECC3 s'assoleix en aprovar l'examen de l'Agència Estatal de l'EFESC que es realitza a la mateixa  Escola d'Oficials Forestals, sota la taxa i  examinació avalada i acreditada per l'EFESC.

La taxa de l'examen oficial d'ECC3 són 220 euros.

Per superar l'examen cal acreditar l'assoliment dels coneixements de tècniques vançades de tala d'arbres de diàmetre superior a 380mm tant mitjans (fins al doble de la mida de l'espasa) com grans (més del doble de la mida de l'espasa) tant a favor com en contra de la direcció de caiguada natural, amb tècniques que evitin esqueixaments, eliminació de peus i contraforts, despenjat d'arbres enganxats amb mitjans auxiliars i maneig del tractel, ús dels tascons i punxat del cor. Esbrancat i valoració de riscos en l'esbrancada i trossejat tot plegat amb seguretat i productivitat segons els estandards europeus.