ECTS

Sistema Europeu de Transferència de Crèdits

El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits,també conegut com a sistema de crèdits ECTS, és el mecanisme previst a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior per mesurar el treball que realitzen els estudiants universitaris per l'adquisició dels coneixements i capacitats necessàries per superar les matèries del seu pla d'estudis. L'activitat d'estudi (entre 25 i 30 hores per crèdit), inclou el temps dedicat a les classes lectives, hores d'estudi, tutories, seminaris, treballs, pràctiques o projectes, així com les exigides per la preparació i realització d'exàmens i avaluacions. L'objectiu d'aquest sistema és facilitar la mobilitat dels estudiants (programa Erasmus o convalidacions de títols i programes parcials de graus universitaris), mitjançant la utilització d'un sistema de crèdits comú a tota la Unió Europea.

 

A través dels cursos de l'Aula Oberta de la UdL amb l'Escola d'Oficials Forestals els alumnes podran obtenir ECTS realitzant la formació pràctica a l'EOF i el treball i estudi per compte propi entorn a la tècnificació en treballs forestals.

El cost de cada ECTS és de 150 euros